Üye bilgileri; Adı-Soyadı, Adresi, Telefon Numarası, Cep Telefonu, E-Posta Adresi gibi “Üye” yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Üye Bilgileri” olarak anılır.

10tarim.com  ,  “Üye Bilgileri”  ni kesinlikle 3. Şahıslarla paylaşmaz ve gizliliğini korur.

“Üye” nin  10tarim.com   üyeliğinden ayrılması durumunda “Üye” hakkındaki bilgiler hiçbir amaç doğrultusunda kullanılmaz.

“Üye” bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

“Üye” nin  “Site”   üzerinden ve ya başka yollarla umuma açık yayınladığı iletişim bilgileri gizli bilgi niteliğini kaybeder ve  her ne amaçla olursa olsun 3. Şahıslar tarafından kullanımı hakkında 10tarim.com sorumlu tutulamaz.